ที่ปรึกษาสมาคมฯ 2558

นางสุจิตรา โตตาบ นายกสมาคมฯ ปี 2558- ปัจจุบั
ดร.สุนงนาท สูตะบุตร
โรงเรียนพิชญศึกษา
ที่ปรึกษา
อ.อัจจนา กัมปนาทแสนยากร
โรงเรียนกุมุทมาส
ที่ปรึกษา
ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง
สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
ที่ปรึกษา
ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
ที่ปรึกษา
อ.พิรุณรัตน์ วิเศษสุรการ
โรงเรียนปิยะฉัตร
ที่ปรึกษา
อ.นปภา นิลน้อย
โรงเรียนเทพพิทักษ์
ที่ปรึกษา
อ.ลัดดา ลิ่มเจริญชาติ
โรงเรียนอัมพรไพศาล
ที่ปรึกษา
อ.ทิชาชิด ไพบูลย์
โรงเรียนวัฒนพฤกษา
ที่ปรึกษา
อ.พเยาว์ บังผล
โรงเรียนประชาบดี
ที่ปรึกษา
อ.มนฤดี วานิชพงษ์พันธุ์
โรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรี
ที่ปรึกษา
อ.วัฒนา วัฒนมะโน
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา
ที่ปรึกษา
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 6
วันนี้ 164
เมื่อวานนี้ 394
เดือนนี้ 5,831
เดือนที่ผ่านมา 2,996
ทั้งหมด 10,575
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่