คณะกรรมการปัจจุบัน

นางสุจิตรา โตตาบ นายกสมาคมฯ ปี 2558- ปัจจุบั
นางสุจิตรา โตตาบ
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
นายกสมาคมฯ ปี 2558- ปัจจุบัน
อ.สุวิทย์ ธนนิลกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี
อุปนายก
ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
อุปนายก
อ.ปรีชา หวังวิทยาคุณ
โรงเรียนอนุบาลวัยใส
อุปนายก
อ.จรูญ พจน์สุนทร
โรงเรียนชลประทานวิทยา
อุปนายก
ดร.จรวยพร แดงโชติ
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ
เลขาธิการ
อ.ธนวรรณ ประมวลศิลป์ชัย
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
เหรัญญิก
อ.สุมนา เสือเอก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
ปฏิคม
อ.จิตนิภา สว่างแสง
โรงเรียนพัฒนวิทย์
นายทะเบียน
พ.อ. ไชยสิทธิ์ ปิยมาตร์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
ประชาสัมพันธ์
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
โรงเรียนออนุบาลบวรพรรณ ๒
กรรมการ
อ.รัชนี ศรีอ่อน
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร
กรรมการ
อ.นิ่มนวล น่วมอยู่
โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว
กรรมการ
อ.มณฑา สุขแสง
โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา
กรรมการ
อ.พันทิตรา สุนสะธรรม
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
กรรมการ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 6
วันนี้ 164
เมื่อวานนี้ 394
เดือนนี้ 5,831
เดือนที่ผ่านมา 2,996
ทั้งหมด 10,575
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่